Sommarens program 2007
12-13 juni Resning av kolmila kl 9.00-16.00
26 juni Tändning av mila kl 9.00
3 juli Familjedag kl 13.00-16.00
18 augusti

Kvarndag kl. 13.00-16.00
Klyvning av pärt.
Malning av råg på skvaltkvarn.
Finn Pers smedja i bruk.
Försäljning av kolbullar samt kaffeservering.

18 augusti

Västerdalsstämman - spelmansstämma
kl. 15.00-

Vecka 37 Sätergläntans smideskurs, preliminärt
Framställning av kol till smide och av järn ur myrmalm.

Reservation för ändringar i programmet!

Vill Ni beställa en guidad visning eller förtäring,
ring tel
0241-22526 eller 076-8242974 (går till Jan-Erik Jonsson).

Vägbeskrivning:
I Dala-Floda tar Ni av från rv. 71 mot Skeberg och Älgberget (även skyltat "Kvarna”). Därefter andra avtagsvägen till vänster, följ sedan vägen ända fram till Kvarna.