Program 2011

Sommarens program 2011

8-9 juni

Resning av kolmila kl 9.00-16.00
19 juni Milans dag
13.30 Nils Särström berättar om kol- och virkesförsörjningen till Falu Gruva.
14.30 Underhållning m Kolarnas kör

28 juni

Tändning av mila kl 9.00

29 juni - 6 juli

Vaktar vi milan

14 augusti

Kvarndag kl. 13.00-16.00
Klyvning av pärt.
Malning av råg på skvaltkvarn.
Finn Pers smedja i bruk.
Försäljning av kolbullar samt kaffeservering.

Reservation för ändringar i programmet!

Vill Ni beställa en guidad visning eller förtäring,
ring tel
0241-22692

Vägbeskrivning:
I Dala-Floda tar Ni av från rv. 71 mot Skeberg och Älgberget (även skyltat "Kvarna”). Därefter andra avtagsvägen till vänster, följ sedan vägen ända fram till Kvarna.